За нас

ОУ  “  Св. Св  Кирил  и  Методий “ -  гр.  Ихтиман  е   създадено  през 

1958г,  в  близост  до  ромския  квартал  “  Изток “.

            До  1958г.  децата  на  кв. “Изток”  са  се  обучавали  в  частни  домове  в       Махалата . Използвали  са  по  една  стая  в  различни  къщи.

          През  1957 г. делегация, включваща  в  състава  си  директора  на  училището, председателя  на  ГНС – Ихтиман  и  двама  роми  отиват  в  МНП  и  искат  да  им  бъде  отпусната  известна  сума  за  строеж  на  училище. Отпуснати  са  300 000  лв.  И  строежът  започва  през  пролетта  на  1957 г.

              На  1  януари  1958 г. новата  сграда  е  завършена. През  целия  месец  учителите  чистят  и  на  31  януари  училищната  сграда – нова, чиста  и  светла  приема  децата, но  освен  25 – 30  счупени  чина  няма  нищо  друго. Паралелките  са  8 – от  І  до  VІІ  кл.  включително.

        В  края  на  учебната  1961 / 1962 г.  учители  и  ученици  правят  тухли, пекат  ги  в  двора  на  училището  и  се  почват  основите  на  сградата  за  пансион. Сега  в  тази  сграда  се  обучават  учениците  от  начална  степен  на  обучение  І – ІV  клас.

              През  учебната  2017 /2018  г.  в  училището  се  обучават  742  ученика     от  6  до  16  годишна  възраст  разпределени  в  четири подготвителни  групи и  28  паралелки – І –VІІ клас  под  ръководството  на  44  учители. 

            Към  училището  е  назначен и  педагогически   съветник,  чийто 

      основни  функции  са  насочени  към  работата  с  ученици  и   родители.    

     Учителите, утвърдени  като  специалисти  с  многогодишен  стаж  и  опит 

     в  работата  с  ученици  от  ромската  общност,  познават  традициите  и      

    обичаите  на  ромите.

         Учениците  ни  се  представят  със  своите  танци  и  песни  изучени  в 

    часовете  по    СИП  по   “ Народни  танци  и  ромски  фолклор “  пред 

    съучениците  си  от  другите  училища   и  по  време  на  седмицата  на  “ 

    Майските  дни  на  изкуствата  “  в  гр.  Ихтиман.

    Създаден  е  и  СИП  “  Спорт  -  футбол “   където  отборът  се  състезава 

    с  футболните  отбори  на  другите  училища.

Top