Решение за откриване на процедура за обществена поръчка за избор на учебници

 

Профил на купувача

 Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

Възложител
ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Уникален номер в регистъра на АОП
9075346        http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075346
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание

“РЕНОВИРАНЕ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В ДВОРА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД ИХТИМАН”

Дата на публикуване в профила на купувача
26.04.2018 10:42
Идентификационен номер на възложителя
1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 11.05.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:30 часа на 14.05.2018 г.
Място на отваряне
В стаята на заместник директорите на ет. 2 в основната сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител"  № 178.

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЦИ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

 ПРОТОКОЛ № 1                            16.05.2018 г.           8:54 часа

 ПРОТОКОЛ № 2                             15.06.2018 г.        08:34 часа

 ДОГОВОР                                          20.07.2018 г.        15:13 часа

 
Top