Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

-Лого:

-Информация:

Сайт: https://apspo.mon.bg/

През учебната 2020/2021г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са сформирани 7гр. – 35 деца.