Бюджет 2023г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТ 2022

БЮДЖЕТ 2022

Отпуснати средства по ПМС №262-29.07.2021г за ремонт на покрив

Трансфер-по-ПМС-№262-от-29.07.21г-на-МОН за кризисен ремонт на покрив на ОУ Кирил и Методий гр. Ихтиман

Бюджет

Бюджет 2021

ИЗТЕГЛИ