Отчет за касовото изпълн. на бюджета – 3то трим. 2023г.

касов отчет-2-ро трим. (1)

Отчет за касовото изпълн. на бюджета – 1во трим. 2023г. (1)

Отчет за касово изпълн. на бюджета – 31.12.22г.

Отчет – 9-месечие 2022г.

Отчет за касово изпълн. на бюджет-1во трим. 2022г.

Отчет за касово изп. на бюджет-31.12.2021

ОТЧЕТ -1-ВО ТРИМ. 2021

Отчет за касово изпълн. на бюджет-30.06.2021

Отчет за касово изпълн. на бюджета-30.07.2021

Отчет за касово изпълн. на бюджета-30.09.2021

Отчет за касово изпълн. на бюджета-31.08.2021

Отчети

ОТЧЕТ КАСОВО ИЗП. НА БЮДЖЕТ- М.12.2020

ИЗТЕГЛИ