Име  на дейността       КЛАС Име на ръководител Брой часове/седмици Брой ученици
1. Група:“ Аз се уча да танцувам        2“В“ клас Даниела Чемширова 2 часа седмично        10
2. Група“ Футбол“       2“Г“ клас Веселин Радев 2 часа седмично         11
3. Клуб“ Вълшебна работнилница“       3“А“ клас Надежда Сотирова 2 часа седмично         10
4. Клуб“ Сръчни ръчички“        2“Г“ клас Илияна Марианова 2 часа седмично         9
5. Клуб“ Лесна и интересна математика“       3“В“ клас Йорданка Кръстева 2 часа седмично         10
6. Клуб“ Смятам лесно и интересно“       3“Б“ клас Марусия Кирилова 2 часа седмично         10
7. Клуб „ Весел Английски“  IV клас       4“В“ клас Антония Сотирова 2 часа седмично          10