ГРУПИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

КЪМ ОУ“  СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. ИХТИМАН.

КЛУБ,ГРУПА Тематична област Тематична подобласт

 

Ръководител Място на провеждане Ден на провеждане Начален  час
1. Група:“ Аз се уча да танцувам Изкуство и култура Сценични и танцови изкуства Даниела Чемширова  ФКС сряда  

 

12.00ч

 

 

2. Група“ Футбол“ Спорт Колективни спортове Веселин Радев ФКС четвъртък  

 

15.30ч.

 

 

3. Клуб“ Вълшебна работнилница“ Технологии Техника и технологии Надежда Сотирова Пансион кл.стая сряда  

 

16.30ч.

 

 

4. Клуб“ Сръчни ръчички“ Технологии Техника и технологии Илиана Марианова ФКС-стая понеделник  

 

12.00ч.

 

 

5. Клуб“ Лесна и интересна математика“ Математика Приложна математика Йорданка Кръстева Пансион кл.стая сряда  

 

 

16.30

 

 

 

6. Клуб“ Смятам лесно и интересно“ Математика Приложна Математика Марусия Кирилова Пансион кл.стая петък  

 

16.30

 

 

7. Клуб „ Весел Английски“  IV клас Технологии Езиков свят Антония Сотирова Пансио кл.стая на IVВ клас сряда  

 

16.30

 

 

8. Група“ Живея и се смея“ Гражданско образование Емоционална интелигентност Снежана Христова Основна сграда 1 етаж, 1 стая четвъртък  

 

12.40ч.

 

 

9. Клуб“ Живо слово“ Технологии Езиков свят Юлия Атанасова Основна сграда 1 етаж, 1 стая сряда  

 

11.00ч.

 

 

10. Клуб“ Цветовете на музиката Изкуство и култура Приложно изкуство Виктория Кисимова Основна сграда 1 етаж, 1 стая петък  

 

11.00ч.

 

 

11. Клуб“ Футбол“ спорт Колективни спортове Зорница Иванова ФКС вторник  

 

12.40ч.

 

 

12. Група“ Силата в мен“ Гражданско образование Психология и превенция на зависимостите Антония Сотирова Основна сграда 1 етаж, 1 стая сряда  

 

09.30ч.

 

 

13. Клуб“ Млад математик“ Математика Приложна математика Наталия Лазарова Основна сграда 1 етаж, 1 стая четвъртък  

 

11.00ч.

 

 

14. Клуб“ Английски свят“ Технологии Езиков Свят Моника Христоскова Основна сграда 1 етаж, 1 стая понеделник  

 

12.40ч.