Спортен клуб  самбо и джудо„ Черните перли“

  • Исус Малинов, Николай Жечев, Запрян Димов , Юлиянчев, Борислав Чавдаров                 

 

  • -Реализация на випуск – 2-те студентки – бивши наши ученици са в процес на придобиване на педагогическа специалност – начална и предучилищна педагогика – Елена Асенова и Социална педагогика – Нина Янакиева- за предходната учебна 2019/ 2020г. завършили успешно основното си образование -85 ученици