„Наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Община Ихтиман и „Азбуки“