В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Ихтиман се обучават 800 ученика.

Те се обучават в три отделни сгради: основна сграда, сграда – пансион и новопостроена сграда за ПГ и ЦОУД.

Начален етап са 16 паралелки от първи до четвърти клас, разпределени както следва:

  • Първи клас – 4 паралелки
  • Втори клас  – 4 паралелки
  • Трети клас  – 4 паралелки
  • Четвърти клас – 4 паралелки

Учениците от начален етап се обучават на две смени, като първи и втори клас – сутрин, а трети и четвърти клас – след обяд.

Учебните занятия се провеждат в отделна сграда – пансион.

В начален етап има  4 групи ЦОУД – за първи, за втори, за трети и за четвърти клас.

В училището има 7 подготвителни групи, който учат в новопостроената сграда и са разпределени както следва:

  • Три групи – пет годишни деца.
  • Четири групи – шест годишни деца.

Обучението се провежда на две смени.

Прогимназиален етап включва обучението на учениците от 5 до 7 клас.

В училището има 10 паралелки от прогимназиален етап, които се обучават в основната сграда. Обучението се провежда на две смени.

Паралелките са разпределени както следва:

  • Пети клас – 4 паралелки
  • Шести клас – 3 паралелки
  • Седми клас  – 3 паралелки

За учениците от прогимназиален етап има и две групи ЦОУД.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ има работещ ресурсен кабинет, който разполага с ресурсен учител, логопед и психолог.

В училището има и двама педагогически съветника, които отговарят един  за начален етап и един за прогимназиален етап.