Може да бъде изображение с Ренета Маринкова и standing Може да бъде изображение с 5 people, including Ренета Маринкова, дете, изправени хора, седнали хора и на закрито