Може да бъде изображение с 6 души и на закрито  Може да бъде изображение с 3 души, дете, изправени хора и на закрито

 

Може да бъде изображение с 3 души и изправени хора  Може да бъде изображение с 14 души, седнали хора, изправени хора и на закрито