Заявления

Бюджет 2021

ИЗТЕГЛИ

Декларация от родител за заминаване в чужбина

ИЗТЕГЛИ

Заявление за валидиране на компетентности

ИЗТЕГЛИ

Заявление за издаване на удостоверения, свидетелства и дубликати

ИЗТЕГЛИ

Заявление за записване

ИЗТЕГЛИ

Заявление – постъпване

ИЗТЕГЛИ

Заявление за преместване

ИЗТЕГЛИ

Учебни планове

Списък с учители

ИЗТЕГЛИ

Учебен план  – 5- 6 годишни 

ИЗТЕГЛИ

Учебен план  – 6 – 7 годишни 

ИЗТЕГЛИ

Учебен план – ІV уч.20-`21 г

ИЗТЕГЛИ

Учебен план – ІІ и VІ уч. 20 -21г

ИЗТЕГЛИ

Учебен план – ІІІ и VІІ уч.20-`21 г

ИЗТЕГЛИ

Учебен план І и V клас 20 – 21г

ИЗТЕГЛИ