Образование за утрешния ден:

Проект „Образование за утрешния ден“

Лого:

Информация:

Сайт: https://oud.mon.bg

През учебната 2020/2021г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са сформирани 2 групи по 15 ученици