Може да бъде изображение с 10 души, дете, стоящи хора, седнали хора и на закрито    Може да бъде изображение с 10 души, дете, стоящи хора и на закрито

 

Може да бъде изображение с 9 души, дете, стоящи хора и на закрито