СПИСЪК

Учители :

Учители  в  ПГ

Анка Георгиева Угринова
Диана Александрова Кънчева
Таня Стоянова Коларова
Стефка Димитрова Михалева
Пенка Цветанова Христова
Атанаска Спасова Стефанова
Ирина Нелкова Асенова

 

Начални  учители

Мария Георгиева Рачева
Наталия Николаева Величкова
Дафина Христова Кисимова
Надежда Богданова Начева
Малина Светлозарова Тодорова
Тошко Бориславов Александров
Даниела Йорданова Чемширова
Ирина Матеева Николова
Илияна Руменова Маринова
Надежда Василева Сотирова
Маруся Йорданова Кирилова
Йорданка Георгиева Кръстева
Васил Георгиев Начев
Нина Пенчова Павлова
Парашкева Иванова Вучева
Антоанета Иванова Шопова
Петя Бенчева Обретенова
Мариана Димитрова Йовчева
Цветанка Йорданова

 

Карабожилова

Прогимназиални  учители

Мая Иванова Свиленова
Гергана Димитрова Груева
Юлия Йорданова Атанасова
Моника Йорданова Христоскова
Антония Викторова Сотирова
Стефка Димитрова Пеева
Наталия Стойкова Лазарова
Диляна Иванова Илиева
Анатолий Димитров Атанасов
Цветелина Боянова Кибарова
Йорданка Иванова Парпулова
Василка Бончева Тотева
Валя Стоянова Димитрова
Виктория Ивановна Кисимова
Зорница Любомирова Иванова
Веселин Ангелов Радев

 

Учители  в  ЦОУД

Юлия Йорданова Делсизова
Ваня Бончова Попова
Ралица Крумова Лозанова
Веска Иванова Ангелова
Янка Йорданова Бойчева
Надежда Светломирова Маслева

 

Администрация :

Счетоводител            – Катя  Николова  Колева

Касиер домакин       – Антоанета  Йорданова  Стоименова

Охрана :

Нощен  пазач            – Васко  Атанасов  Данчов

Нощен  пазач            – Асен  Янков  Миланов

Дневна  охрана        – Райчо  Велков  Стоянов

Медицински  кабинет :

Мед. сестра              – Теменужка  Темелкова  Ачкаканова

Педагогически  съветници :

Силвия Бойкова Колчева
Соня Димитрова Ценева
     

Ресурсни  учители :

Стефани Емилова Христова
Маруся Тотюва Караджова

 

 

Логопед :

Снежана Петрова Христова

 

Психолог :

Ивана Руменова Шопова

 

Образователен  медиатор :

Гергана Христова Янакиева
Елена Асенова Асенова
Нина Асенова Янакиева
Троянка Андреева Асенова

 

Общ  работник :

Асен Сотиров Янакиев

 

Прислужник  чистач :

Надежда Асенова Данчева
Ангелина Асенова Миладинова
Надежда Иванова Балканска
Анета Ангелова Мутафчийска
Василка Асенова Чавдарова
Ели Янекова Миладинова
Гюргена Борисова Ангеловма