СПИСЪК

Учители :

Учители  в  ПГ

 

Диана Александрова Кънчева
Таня Стоянова Коларова
Стефка Димитрова Михалева
Яница Ангелова Малчева
Пенка Цветанова Христова
Атанаска Спасова Стефанова
Ирина Нелкова Асенова

 

Учители начален етап

 

Йорданка Георгиева Кръстева
Ваня Бончова Попова
Маруся Йорданова Кирилова
Васил Георгиев Начев
Ивана Руменова Шопова
Антоанета Иванова Шопова
Петя Бенчева Обретенова
Юлия Йорданова Делсизова
Мария Георгиева Рачева
Наталия Николаева Величкова
Дафина Христова Кисимова
Надежда Богданова Начева
Малина Светлозарова Тодорова
Тошко Бориславов Александров
Даниела Йорданова Чемширова
Ирина Матеева Николова
Цветанка Йорданова Карабожилова

Учители прогимназиален етап

Учители прогимназиален етап

Мая Иванова Свиленова
Гергана Димитрова Груева
Юлия Йорданова Атанасова
Иванка Владимирова Сиракова
Евдокия Иванова Лечева
Стефка Димитрова Пеева
Наталия Стойкова Лазарова
Диляна Иванова Илиева
Анатолий Димитров Атанасов
Цветелина Боянова Кибарова
Йорданка Иванова Парпулова
Василка Бончева Тотева
Валя Стоянова Димитрова
Виктория Ивановна Кисимова
Зорница Любомирова Иванова
Веселин Ангелов Радев

 

 

Учители  в  ЦОУД

Силвия Бойкова Колчева
Елена Йорданова Атанасова
Илияна Руменова Маринова
Веска Иванова Ангелова
Александра Василева Церовска
Янка Йорданова Бойчева

 

 

Педагогически  съветници :

Снежана Петрова Христова
Стоянка Николаева Паскова

 

Ресурсни  учители :

Стефани Емилова Христова
Ралица Крумова Лозанова

 

Логопед :

Петя Бенчева Обретенова

 

Психолог :

Маруся Тотюва Караджова

 

Помощник на учителя :

Гюлка Андреева Сакарева

 

Администрация :

Счетоводител  –  Катя  Николова  Колева

Завеждащ административна служба  –  Гергана Бончова Попова

Специалист ТРЗ  –  Петя Бойкова Кюпелийска

Касиер домакин  –  Емилия Кирилова Стоицова

 

Охрана :

Нощен  пазач            –  Васко  Атанасов  Данчов

Нощен  пазач            –  Асен  Янков  Миланов

Дневна  охрана         –  Райчо  Велков  Стоянов

 

Медицински  кабинет :

Мед. сестра              –  Теменужка  Темелкова  Ачкаканова

 

Образователен  медиатор :

Гергана Христова Янакиева
Елена Асенова Асенова
Нина Асенова Живкова
Троянка Андреева Асенова

 

Общ  работник :

Асен Сотиров Янакиев

 

Чистач / Хигиенист :

Надежда Асенова Данчева
Ангелина Асенова Миладинова
Надежда Иванова Балканска
Анета Ангелова Мутафчийска
Василка Асенова Чавдарова
Гюргена Борисова Ангелова
Елка Николаева Стоянова
Седефка Николаева Чапаева