Може да бъде изображение с 4 души, дете и изправени хора    Може да бъде изображение с 11 души, дете, изправени хора и на закрито