Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на открито Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на открито

Може да бъде изображение с 10 души, изправени хора и на открито

 

Може да бъде изображение с 6 души, дете, изправени хора, балон и на открито Може да бъде изображение с 2 души

Може да бъде изображение с 8 души, дете, изправени хора, балон и на закрито