Може да бъде изображение с дете    Може да бъде изображение с дете и изправен