Твоят час“ – Проект BG05M20P001-2.004

2021-02-24T14:10:29+02:00февруари 24th, 2021|Categories: Проекти|

„Твоят час“ - Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.