Основно училище „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. Ихтиман

Историята започва в далечната 1948г., когато е открит първият клас, състоящ се от около 60 деца  между 7 и 14 годишна възраст. Поради липса на сграда обучението се е провеждало в една от стаите на ромската махала, в дома на Яшар Мехмедов. Първият учител е бил Петър Янков. До 1958г. децата от ромския квартал са се обучавали в частни домове, използвайки стаи в различини къщи.

През 1958 година в квартал Изток е открита нова училищна сграда, която посреща своите първи възпитаници. Сградата е построена с доброволния труд на родители и учители. От сутрин до вечер месеци наред тези хора са пекли и пренасяли тухли със собствените си ръце и са вложили в нашето училище сърце и душа, което го прави още по-ценно и обичано.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Галерия

Актуално

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

август 18th, 2022|0 Comments

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и [...]

юни 29th, 2022|0 Comments

Във връзка с проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" за учебната 2021/2022 година. Ще се проведе обучение на пед.специалиасти от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ихтиман - на тема "Проектно-базирано обучение" [...]