svkirl

About svkirl

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far svkirl has created 44 blog entries.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2022-08-18T13:56:53+03:00август 18th, 2022|Categories: Проекти|

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).   Общо 34 288 ученици, в това число 13 547 [...]

2022-06-29T11:15:16+03:00юни 29th, 2022|Categories: Събития|

Във връзка с проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" за учебната 2021/2022 година. Ще се проведе обучение на пед.специалиасти от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ихтиман - на тема "Проектно-базирано обучение" от "Фондация Кузманов" съвместно с  с БСУ (Бургаски свободен университет). Мястото на обучението е гр. Приморско за периода от 30.06 до [...]

2022-04-14T11:28:35+03:00април 14th, 2022|Categories: Събития|

На 22.03.2022 г. екипите за обхват от община Ихтиман съвместно с областния координатор от ОД на МВР-София г-жа Асмина Топова и областния координатор от РУО – София област г-н Йордан Томов, извършиха планирани обходи за записване на отпаднали ученици и незаписани такива. След извършване на обходите беше проведена среща с директорите и членове на екипите за [...]

Денят на любовта!

2022-02-16T19:25:40+02:00февруари 16th, 2022|Categories: Събития|

В Деня на любовта образователните медиатори към ОУ “ Св.Св. Кирил и Методий” проведоха кампания “Не на ранните бракове” и с участието на ученици и учители изготвиха ефектен постер! Нека се обичаме, но без ранни бракове! Любовта има много измерения!    

Дарение!

2022-02-16T19:20:37+02:00февруари 16th, 2022|Categories: Добрите дела|

Благодарение на изключителната щедрост на г-жа Антоанета Шопова , ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” разполага с класически музикален инструмент! Ръководството на училището изказва своите дълбоки почитания и благодарности към г-жа Шопова, която сподели с нас не просто скъп и ценен предмет, а частица от своето детство! Дарителсвото е висша форма на благородство!

Go to Top