svkirl

About svkirl

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far svkirl has created 48 blog entries.

2023-08-28T09:18:57+03:00август 28th, 2023|Categories: Събития|

     С Постановление № 262 от 29 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и общински училища , обнародвано ДВ. бр. 64 от 3 август 2021 г. , Министерският съвет одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. в размер 32 514 932 лв., от които 24 114 932 [...]

Обучение

2023-04-07T12:04:57+03:00април 7th, 2023|Categories: Събития|

Във връзка с проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ за учебната 2022/2023 година ще се проведе обучение на педагогическите специалиасти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ихтиман – на тема „Невропедагогика и съвременния образователен процес“ от „Фондация Кузманов“ съвместно с  БСУ (Бургаски свободен университет). Мястото на обучението е гр. Троян за периода [...]

Нова година (Банго Васил)

2023-01-16T11:46:12+02:00януари 16th, 2023|Categories: Събития|

В навечерието на ромската Нова година (Банго Васил) учениците от трети клас при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Ихтиман гостуваха в Посолството на Нидерландия и седалището на Тръст за Социална алтернатива в гр. София.   Тази визита беше инициирана от ЦМЕДТ "Амалипе", които за поредна година организират посещения на деца от ромски етнос [...]

2022-12-07T11:00:20+02:00декември 7th, 2022|Categories: Събития|

В периода 17-20.11.2022г., в гр. Стара Загора по инициатива на ЦМЕДТ Амалипе се проведе Интеркултурна младежка академия за гражданско участие и толерантност. Лидерската академия събра председатели и изявени членове на ученически парламенти на училища от цяла Южна България Целта на събитието - да се достигне до младежи от уязвими общности, Да ги накара да провокират лидерските [...]

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2022-08-18T13:56:53+03:00август 18th, 2022|Categories: Проекти|

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).   Общо 34 288 ученици, в това число 13 547 [...]

2022-06-29T11:15:16+03:00юни 29th, 2022|Categories: Събития|

Във връзка с проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" за учебната 2021/2022 година. Ще се проведе обучение на пед.специалиасти от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ихтиман - на тема "Проектно-базирано обучение" от "Фондация Кузманов" съвместно с  с БСУ (Бургаски свободен университет). Мястото на обучението е гр. Приморско за периода от 30.06 до [...]

2022-04-14T11:28:35+03:00април 14th, 2022|Categories: Събития|

На 22.03.2022 г. екипите за обхват от община Ихтиман съвместно с областния координатор от ОД на МВР-София г-жа Асмина Топова и областния координатор от РУО – София област г-н Йордан Томов, извършиха планирани обходи за записване на отпаднали ученици и незаписани такива. След извършване на обходите беше проведена среща с директорите и членове на екипите за [...]

Go to Top