Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е училище с дълголетна история и утвърдени традиции.

Историята започва в далечната 1948г., когато е открит първият клас, състоящ се от около 60 деца  между 7 и 14 годишна възраст. Поради липса на сграда обучението се е провеждало в една от стаите на ромската махала, в дома на Яшар Мехмедов. Първият учител е бил Петър Янков. До 1958г. децата от ромския квартал са се обучавали в частни домове, използвайки стаи в различини къщи. През 1958 година в квартал Изток е открита нова училищна сграда, която посреща своите първи възпитаници. Сградата е построена с доброволния труд на родители и учители. От сутрин до вечер месеци наред тези хора са пекли и пренасяли тухли със собствените си ръце и са вложили в нашето училище сърце и душа, което го прави още по- ценно и обичано. От създаването си, училището носи името „Никола Керезов“, а през 1992г. е преименувано на „ Св. Св. Кирил и Методий“.

Днес училището наброява 773 деца и ученици от 5-годишна до 14-годишна възраст. Те се обучават в 4 учебни сгради.

Училището е с общинско финансиране. Материално- техническата база е съвременна, с напълно оборудвани класни стаи и кабинети, непрекъснато се подобрява и осъвременява и отговаря на всички изисквания за качествено образование на децата и учениците, а екип от висококвалифицирани преподаватели изгражда и развива тяхната личност.

В работата си с ученици от ромската общност, преподавателският екип познава традициите и обичаите на ромите и се стреми да запази тяхната идентичност, като същевременно ги приобщава към съвременния свят.

Училището има традиции, които спазва неотменно, като отбелязва Деня на българската писменост, просвета и култура , откриване на учебната година, патронния празник, 3-ти март, 6-ти септември, 22-ри семтември, 1-ви ноември и др.

Празнуват се всички празници- и ромски, и български. Така се възпитава толерантност и уважение у учениците и общността.

Освен традиционното в училището има място за новото и актуалното. Учениците имат на разположение 2 напълно ободурвани компютърни кабинета , а почти всички стаи са снабдени с мултимедия и модерни “touch screen” монитори.

Целта ни е учениците да отговарят на всички изисквания на съвременния свят и да бъдат подготвени за реалния живот. В тази връзка работим по множество проекти, сътрудничим си с няколко фондации и други организации.