Проекти

Начало/Проекти
Проекти2021-02-24T15:05:16+02:00
2402, 2021

Твоят час“ – Проект BG05M20P001-2.004

„Твоят час“ - Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

Go to Top