Може да бъде изображение с 5 души, включително Найден В. и Ренета Маринкова, изправени хора и цвете      Може да бъде изображение с 2 души, включително Ренета Маринкова, изправени хора и цвете

Може да бъде изображение с 1 човек и изправен        Може да бъде изображение с 3 души, включително Юлия Атанасова и Cvetelina Kibarova, изправени хора и на открито

Няма налично описание.