На 22.03.2022 г. екипите за обхват от община Ихтиман съвместно с областния координатор от ОД на МВР-София г-жа Асмина Топова и областния координатор от РУО – София област г-н Йордан Томов, извършиха планирани обходи за записване на отпаднали ученици и незаписани такива.
След извършване на обходите беше проведена среща с директорите и членове на екипите за обхват, на която бяха обсъдени предложения за подобряване на работата на екипите за обхват на територията на община Ихтиман. Домакин на работната среща беше г-жа Ренета Маринкова – директор на ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Ихтиман.