Във връзка с проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ за учебната 2021/2022 година. Ще се проведе обучение на пед.специалиасти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ихтиман – на тема „Проектно-базирано обучение“ от „Фондация Кузманов“ съвместно с  с БСУ (Бургаски свободен университет). Мястото на обучението е гр. Приморско за периода от 30.06 до 03.07.2022г. Желание за участие са заявили 50 пед.специалисти.

Proektno-bazirano obuchenie, 30.06-03.07.2022