В периода 17-20.11.2022г., в гр. Стара Загора по инициатива на ЦМЕДТ Амалипе се проведе Интеркултурна младежка академия за гражданско участие и толерантност. 👌💯
Лидерската академия събра председатели и изявени членове на ученически парламенти на училища от цяла Южна България 🌹‼️
‼️Целта на събитието – да се достигне до младежи от уязвими общности, ‼️ Да ги накара да провокират лидерските си качества и умения за работа в екип, да развият една по-толерантна среда в ежедневието си прилагайки метода „връстници обучават връстници „‼️👌💯
Поздравления за нашите представители Камен Александров Каменов и Рашко Миланов❤️❤️❤️